Miljö

Fossilfri egen verksamhet!

I framtiden reser vi helt fossilfritt. Flygbranschens målsättning om ett fossilfritt inrikesflyg år 2030, är också vår målsättning. Allt på en flygplats är inte Ängelholm Helsingborg Airport men den verksamhet vi själva driver har vi i över tio år arbetat för att göra fossilfri. Det har varit ett intensivt och omfattande arbete och har krävt både engagemang och kreativitet men nu äntligen är den flygplatsverksamhet som Ängelholm Helsingborg Airport driver i egen regi fossilfri!

Airport Carbon Accreditation

Vi har tagit vårt arbete mot att bli en fossilfri flygplatsverksamhet ytterligare ett steg genom en certifiering enligt det internationella programmet Airport Carbon Accreditation, som är specifikt för flygplatsers klimatarbete. Sedan slutet av oktober 2022 är Ängelholm Helsingborg Airport godkända och certifierade på nivå 3+ Neutralitet. Det innebär att vår flygplatsverksamhet är fossilfri efter kompensation av våra resterande CO2 utsläpp som vi ännu inte reducerat.

Läs mer om Airport Carbon Accreditation

Klimatkompensation

För de CO2 utsläppen som vi ännu inte reducerat har vi valt att investera i ett klimatfinansieringsprojekt enligt Gold Standard som syftar till att minska utsläpp i utvecklingsländer och bidrar till både tryggad energitillgång samt fler arbetstillfällen. Men vi nöjer oss inte här. Vi fortsätter att minska våra fossila utsläpp varje dag på de områden vi kan förbättra.

Vad omfattas

I omställningsarbetet mot fossilfri flygplatsverksamhet har vi arbetat med både små och stora åtgärder för att minska våra fossila utsläpp. Vi har bland annat bytt ut fossila drivmedel mot Eco Par bio som är ett av marknadens mest miljövänliga drivmedel, tecknat gröna avtal med på el och fjärrvärme, installerat solceller på terminaltaket, startat en biodling för att öka pollinering och den biologiska mångfalden. Vi vill minska vår påverkan på miljön och värna om vår natur men också ligga i framkant med nya tekniska lösningar för flygplatsens verksamhet. Det har varit ett omfattande arbete och vi jobbar vidare med alla områden där det är möjligt att göra ytterligare förbättringar. Längre ner på sidan kan du läsa mer om några av våra åtgärder mot att bli fossilfria.

Oförutsedda händelser

Vi tänker hållbarhet så långt det går i alla beslut för den flygplatsverksamhet vi bedriver i egen regi. Men ibland kan oförutsedda händelser uppstå där flygsäkerheten alltid kommer att vara den viktigaste parametern. Om detta innebär att vi kommer att behöva använda oss av icke fossilfria alternativ kommer vi i efterhand utreda eventuella händelser för att om det skulle ske igen kunna använda oss av fossilfria alternativ.

Nästa steg - vad händer nu?

Vi är stolta över att vår egen flygplatsverksamhet på Ängelholm Helsingborg Airport nu är fossilfri. Men vi är inte nöjda utan vår ambition är att fortsätta minska våra utsläpp ytterligare med ny teknik och smarta lösningar för vår verksamhet i samarbete med övriga aktörer på flygplatsen. Vi är också engagerade i regional och lokala klimatprojekt där vi tillsammans arbetar vi vidare med klimatomställningen och den färdplan som togs fram inom regeringsalternativet Fossilfritt Sverige.

 

En grönare flygplats

Är du mer nyfiken på vårt hållbarhetsarbete? Kul! Här kan du läsa mer om några av våra olika projekt och åtgärder för att vara fossilfria. Vi är stolta över vårt miljöarbete men vi nöjer oss inte här. Vi tänker grönt och hållbart i stora som små beslut och vår ambition är att fortsätta att minska våra utsläpp ytterligare. Har du frågor och funderingar eller idéer? Välkommen att kontakta oss på info@aghairport.se