Nedan finner du ett axplock av åtgärder som vi gör för miljön:

 

Biodling- Den 26/10-2019 placerades 2 bikupor på flygplatsen. Biodlingen är en del i vårt miljöarbete där vi med hjälp av bin vill bidra till ökad pollinering och dessutom få vår alldeles egna honung som vi hoppas kunna sälja på flygplatsen. Projektet görs i samarbete med en lokal biodlare som kommer ansvara för all skötsel av kuporna. Till våren kommer vi skriva mer om hur det går med vår biodling. Håll utkik!

Flygplanstrappa- Flygplatsen använder sig av en solcellsdriven flygplanstrappa. Trappan har egna solpaneler på taket och är självförsörjande på el. Skulle solens energi någon gång inte räcka till laddas den på el där en stor del kommer från vår egen solcellsanläggning på terminalens tak. Trappan används till större flygplan med jetmotorer.

Solceller- Sommaren 2015 installerades solcellspaneler på en yta av drygt 300 m² på flygplatsens tak. Målet var att solcellerna skulle genererar minst 46 MWh under första året. Första året genererade våra solceller 47,1 MWh vilket innebär att vår terminalbyggnad är självförsörjande på el. Det är vi stolta över. Inne i vår incheckningshall kan du följa live hur mycket våra solceller genererar.

Fly green fund-Sedan 2017 är flygplatsen medlemmar i Fly Green Fund och stöttar därmed fonden ekonomiskt i deras arbete med bioflygbränsle i norden. Deras mål är att minska koldioxidutsläppen för flygresor med 80 %. På Fly Green Funds sida kan du även klimatkompensera din resa genom en swishtjänst där du bidrar till att mer bioflygbränsle används samt att driva forskningen framåt för tillverkning av bioflygbränsle i norden. Läs mer om Fly Green Fund här

Laddstolpar- På vår terminalparkering kan upp till 20 st bilar ladda sin elbil. Elbilsparkeringen är placerad på terminalparkering 1 (12 platser) och 2 (8 platser). Laddstolpen på 3,7 kW fungerar med uttag av typ 2 och med laddning inställd på mode 3.

Flygplansvärmare- Vi har utvecklat en flyttbar flygplansvärmare som värmer upp flygplanen med grön fjärrvärme istället för el. Vi är stolta över att ha tagit initiativet till att utveckla produkten i samarbete med ledande entreprenörer. Genom vår flygplansvärmare har vi sänkt vår energiförbrukning med cirka 50 % jämfört med den modell som användes tidigare. En flygplansvärmare används för att hålla flygplanen varma och torra när de står stilla på marken.

Energiprojektet- Från år 2007-2011 arbetade vi med ett energiprojekt som idag utgör en självklar del i vårt dagliga arbete. Projektet har resulterat i sänkt energiförbrukning med 30-40% och mer än halverade koldioxidutsläpp. Detta tack vare ett 50-tal åtgärder så som grön fjärrvärme, behovsstyrd belysning, LED-belysning, RME-panna istället för oljeeldad panna etc.

Bränsle- Många av våra fordon körs på el exempelvis bagagetruckar, lastband och flygplanstrappor. Övriga fordon körs på Eco Par som är ett ultrarent drivmedel som är till 100 % förnyelsebart/fossilfritt. Läs mer här. Dessutom använder vi ofta cykel när vi ska transportera oss inom flygplatsens område.

Vattenprover- Årligen tas över 40 vattenprover som sänds vidare för laboratorieanalys för att säkerställa kvalitén runt flygplatsen.

Gröna inflygningar- Vårt flygledartorn erbjuder flygbolagen att använda sig av gröna inflygningar som innebär att flygplanet glidflyger ner till landningsbanan med motorerna på tomgång. Detta kan jämföras med att rulla ner i nedförsbackarna med bilen.

Natur & Miljöboken- Vi är delaktiga i Ängelholms kommuns satsning på skolbarnens miljöutbildning genom utgivningen av läromedlet Natur & Miljöboken för elever och lärare i skolår 4 till 6. Flygplatsen är stolt över att kunna bidra till kommande generationers miljökunskap.

Rebbelberga skola, Ängelholms kommun, kom på andra plats i Svenska Kunskapsförlagets årliga miljötävling. Ella Persson såg ett program om hur isen smälter på våra poler och kände att hon ville göra något åt detta. Det inspirerade henne till att rita bidraget som fångade juryns intresse och gav andra pris i tävlingen. Hennes teckning visar en helikopter som kan användas för att skapa is.