Gå till toppen

Klimatreducerade resor

Visst går det att minska sin klimatpåverkan när man flyger! Med en biojetbränslebiljett hjälper du till att minska utsläppen och påskynda flygets omställning till ett fossilfritt flyg. Vi deltar i utvecklingen av biojetbränsle i Norden och våra flygbolag SAS och BRA arbetar aktivt för hållbara flygresor. Det är vi stolta över. SAS erbjuder alla resenärer att enkelt lägga till biojetbränsle på sin biljett och BRA erbjuder bioflygbiljetter som val vid bokning för en grönare resa.

Med start 2020 har Ängelholms flygplats AB valt att samtliga tjänsteresor med flyg ska göras med 100% fossilfritt biobränsle. Detta gör vi enkelt genom att välja till biojetbränsle när vi bokar biljetten. Gör det du med och res mer hållbart!

Vår uppmaning till alla är; Välj inte bort flyget- välj att vara med på omställningen mot fossilfritt inrikesflyg 2030.

Läs mer om bolagens hållbarhetsarbete här: