Gå till toppen

Tillgänglighetsredogörelse

Ängelholms flygplats AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur angelholmhelsingborgairport.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från Ängelholm Helsingborg Airport som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att höra av dig via mail eller telefon på 0431-48 45 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via mail så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens brister i tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Kontakta oss formuläret

Kontakta oss formuläret på sidan med kontaktinformation har autocomplete avstängt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Efter genomgång av webbplatsen, så har ett antal brister i tillgängligheten åtgärdats. De större åtgärderna anges nedan.

Kontraster mellan komponenter och grafik samt text och bakgrund

Kontraster mellan komponenter och grafik samt text och bakgrund är förbättrade för att öka synligheten.

Sidorna är anpassade för skärmläsare

Med hjälp av en skärmläsare, så kan man få innehållet på sidorna uppläst.

Fler sätt att navigera

Pekdon är inte nödvändigt för att navigera på webbplatsen. Det går bra med enbart ett tangentbord.

Animationer och andra rörliga objekt går att pausa

Bildspel och viktiga meddelanden innehåller animationer för att dra intresset till sig. Dessa är anpassade för att minimera blinkande och funktionalitet för att pausa animationerna.
Genom att klicka på bildspelet eller på paus-ikonen så pausas bildspelet och startas inte förrän man har klickat på play-ikonen.
Viktiga meddelanden pausas genom att föra musen över meddelandet.

Konsekvens i webbplatsens mallstruktur

Webbplatsens mallar är omarbetade för att förbättra möjligheten att använda verktyg så som skärmläsare.
Vi har även tagit bort alternativt ersatt popups, bilder med fast text och likvärdigt som inte är förenligt med tillgänglighet.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av angelholmhelsingborgairport.se med hjälp av testverktyg för WCAG.

Senaste bedömningen gjordes 2022-03-09.

Webbplatsen publicerades 2016-12-08.

Redogörelsen uppdaterades senast 2022-03-09.