Drönare

Här finner du kortfattad information för dig som ska flyga med obemannade luftfartyg, ”drönare”.

 

Att flyga med drönare i närheten av en flygplats kräver alltid tillstånd av flygtrafikledningen. Ängelholm Helsingborg Airport omges av en kontrollzon (CTR) inom vilket tillstånd (klarering) från flygtrafikledningen krävs för all typ av flygning, inklusive obemannade luftfartyg, även kallade ”drönare”.

Här finner du länk till LFV Drönarkartan, Vi uppmanar dig som brukare av drönare att innan flygning gå in och titta på denna karta om du är det minsta osäker på om det krävs tillstånd eller ej.

Ängelholm Helsingborg Airport vill upplysa framför allt allmänheten om vad som gäller kring brukandet av drönare och att inte söka tillstånd kan vara ett brott mot luftfartslagen och kan ge böter eller fängelsestraff. Grunden är naturligtvis att vi vill säkerställa en hög flygsäkerhet och att vi inte vill vara med om konsekvenserna som en kollision mellan drönare och flygplan kan innebära.

Undantag: Om din drönare väger mindre än 7 kg, du ej flyger högre än 50 m över marken (10 m på militär flygplats) och ej snabbare än 90 km/h, samt håller dig mer än 5 km från banan på en flygplats, behöver du inte längre särskilt tillstånd för flygning inom kontrollzonen.

Regler och länkar: Här finner du länk till samlad information så som drönarkarta, kortfattade regler och ett prov där du kan testa dina kunskaper, Min drönare

Tillståndsinhämtning och information: Ängelholm Helsingborg Airport Flygtrafikledningen ACR: 0431-48 45 50 eller ats.angelholm@acr-sweden.se

Reklam på flygplatsen

Konferens på flygplatsen