Drönare

Det har blivit allt vanligare att flyga med drönare eller obemannade luftfartyg. Att flyga med drönare i närheten av en flygplats kräver särskilt tillstånd från flygtrafikledningen vid varje enskilt tillfälle och man behöver stå i kontakt med trafikledningen under tiden flygningen sker. Här finner du information för dig som ska flyga med obemannade luftfartyg, ”drönare”.

Kontaktuppgifter till Ängelholm Helsingborg Airport Flygtrafikledningen ACR för tillstånd och information:

0431-48 45 50

ats.angelholm@acr-sweden.se

 

För att underlätta utvecklingen av drönare och samtidigt behålla den höga säkerheten i takt med att trafiken ökar, gäller nu nya regler för drönare från och med den 1 januari 2021. Reglerna är gemensamma inom hela EU och gäller inte drönare som flyger inomhus. Ängelholm Helsingborg Airport vill upplysa om vad som gäller kring brukandet av drönare och att inte söka tillstånd kan vara ett brott mot luftfartslagen och kan ge böter eller fängelsestraff. Grunden är naturligtvis att vi vill säkerställa en hög flygsäkerhet och att vi inte vill vara med om konsekvenserna som en kollision mellan drönare och flygplan kan innebära.

Här hittar du allmän information kring drönare – Min drönare

 

LFV har tagit fram en interaktiv karta, en så kallad UAV-karta, med utförlig information och mätverktyg som riktar sig till dig som är drönarpilot. På den kartan ser man utsträckningen av det kontrollerade luftrummet och var man behöver tillstånd från flygtrafikledningen för att få flyga. Vi uppmanar dig som brukare av drönare att innan flygning gå in och titta på denna karta om du är det minsta osäker på om det krävs tillstånd eller ej.

Drönarkarta

Reklam på flygplatsen

Reklam på flygplatsen

Present till kick-offen?

Present till kick-offen?

Klimatreducera din resa?

Klimatreducera din resa?