Gå till toppen

Resepolicy

De nya förutsättningarna efter pandemin ställer nya krav på arbetslivet. Resande och möten i tjänsten behöver både vara klimatmedvetna och ta hänsyn till medarbetarnas livspussel bättre. Bra mötes- och resepolicys ska tydligt kunna vägleda medarbetarna i deras beslut kring tjänsteresor och möten. Den ska hjälpa verksamheten att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och nätverka, men också väva in personalens behov av ett fungerande livspussel och rimliga arbetsvillkor. Idag är möte- och resepolicys även viktigt för att skapa hållbara resvanor hos personalen, med minimala utsläpp. Här kan du få tips och idéer hur du kan tänka kring en resepolicy samt att vi reder ut några begrepp kring hållbarhetssamanhang och resepolicysammanhang.