Gå till toppen

Det här kan du göra

Vill du göra en viktig insats för miljö? Vill du vara med och bidra när inrikesflyget ställer om till ett fossilfritt flyg senast 2030?

Det viktigaste du kan göra är att välja till biojetbränsle på din biljett! Biojetbränsle sänker koldioxidutsläppen med upp till 80% och en ökad efterfrågan på biobränsle tar oss ett steg närmare storskalig produktion av biojetbränsle i norden. Råvaran finns redan i form av exempelvis skogsrester.

* Med BRA och SAS kan du köpa bioflygbiljetter som inkluderar biojetbränsle när du bokar din resa.
* Företag och myndigheter kan teckna årsavtal med Fly Green Fund som täcker samtliga tjänsteresor med flyg.
* Företag och myndigheter kan klimatreducera sina tjänsteresor genom att köpa biojetbränsle direkt från Ängelholm Helsingborg Airport. För mer information och hur man går tillväga kontakta Theresia Lindkvist

Du kan också göra det här:

*Packa lätt, mindre vikt på flygplanet innebär lägre bränsleförbrukning.
*Välj flygbolag som ligger långt fram i sitt hållbarhetsarbete och har en yngre flygplansflotta. Nyare flygplan innebär lägre bränsleförbrukning. Våra flygbolag använder sig av moderna flygplan med en snittförbrukning på 0,3 liter bränsle per passagerare och mil.