Gå till toppen

Fossilfritt bränsle

Många av våra fordon körs på el exempelvis bagagetruckar, lastband och flygplanstrappor. Vissa av våra elfordon laddas dessutom på el från vår egen solcellsanläggning. Övriga fordon körs på Eco Par som är ett ultrarent drivmedel som är till 100 % förnyelsebart/fossilfritt. Vi använder även oss av cyklar för transporter inom flygplatsens område. Gröna marktransporter helt enkelt!