Gå till toppen

Gutefår

För att bekämpa den invasiva arten jätteloka har vi från och med sommaren 2021 en ny metod på flygplatsen. På ett inhägnat område längs Kägleån betar 11 Gutefår. Fåren som föredrar jättelokan framför gräs betar effektivt ner växten så att den inte får möjlighet att fröa och föröka sig. Projektet görs i samarbete med Ängelholm kommun och Dierk Wilken, Ågården, som äger fåren.

Jättelokan är lätt att känna igen på grund av sin storlek eftersom den blir 2 till 4 meter hög. Den blommar juli till augusti och har vita, något välvda blomflockar som kan bli en halv meter i diameter. Bladen blir cirka 1 meter breda och den ihåliga stjälken kan bli upp till 10 cm i diameter.