Gå till toppen

Energiprojektet

Från år 2007-2011 arbetade vi med ett energiprojekt som idag utgör en självklar del i vårt dagliga arbete. Projektet har resulterat i sänkt energiförbrukning med 30-40% och mer än halverade koldioxidutsläpp. Detta tack vare ett 50-tal åtgärder så som grön fjärrvärme, behovsstyrd belysning, LED-belysning, RME-panna istället för oljeeldad panna etc. Projektet kom att bli startskottet för det miljöarbete som flygplatsen gör idag.