Gå till toppen

Biojetbränsle

Leverans av biobränsle till våra tankar

Nu finns det möjlighet att tanka biojetbränsle lokalt på Ängelholm Helsingborg Airport, det vill säga en typ av fossilfritt flygbränsle som kommer spela en avgörande roll för att flyget ska bidra till att klimatmålen nås, då det reducerar koldioxidutsläppet med cirka 80 procent jämfört med fossilt flygbränsle.

Torsdagen den 10/12 2020 mottog Ängelholm Helsingborg Airport sin första leverans av biojetbränsle från den icke vinstdrivande organisationen Fly Green Fund. Det är flygresenärer och företag som, genom att köpa biojetbränsle till sina flygresor möjliggjort dagens leverans. Just detta bränsle är tillverkat av använd matolja men det finns andra lämpliga råvaror, det handlar om allt ifrån rester från skogs-, pappers- och livsmedelsindustrin till energigrödor, hushållssopor och till och med koldioxid utvunnet ur luften.

Genom biojetbränsleleveransen från Fly Green Fund och ett ramavtal med AirBP kommer alla resenärer från vår flygplats, företag som privatpersoner, att kunna klimatreducera sin resa lokalt framöver.

Klimatreducera din resa