Gå till toppen

Flygplatstekniker

Flygplatstekniker är en gymnasial utbildning där de två första åren är förlagda på Tegelbruksskolan i Klippan. Hittills har det inte funnits någon flygplatsteknikerutbildning i södra Sverige utan alla nyanställda måste få utbildning när de anställs. Detta skapar en möjlighet både för flygplatser men även för elever att efter gymnasiet vara färdigutbildade och ta sig direkt ut i arbetslivet.

I den första utbildningsdelen ingår fordon, transport och kärnämnena. Den sista delen av utbildningen, det tredje och sista året, utförs på Ängelholm Helsingborg Airport. Utbildningen på flygplatsen är upplagd enligt följande:

Ramputbildning som innefattar bland annat lastning, lossning samt tankning av flygplan. Fältutbildning som inkluderar radiokommunikation och snöröjning där praktik och teori är varvat om vartannat. Utbildningen avslutas med en brandutbildning, därefter sker fortsatt praktik på flygplatsen. Utbildningen ger färdiga flygplatstekniker och flygplatsbrandmän med utbildning inom ramp, fält och brand. Praktik kan komma att förläggas på någon av våra samarbetsflygplatser: Halmstad Flygplats, Kalmar Flygplats och Jönköpings Flygplats.

Mer information om utbilningen finns på Tegelbruksskolans hemsida.