Flygets påverkan på miljön

Flygets påverkan på miljön är ett hett debatterat ämne. Men hur ser egentligen flygets miljöpåverkan ut och vad gör flygtrafiken för att minska sina utsläpp? Till att börja med står samtliga intressenter, flygplatser, flygbolag, flygtrafikledning och industri i flygbranschen enade som enda internationella bransch mot samma mål -att minska flygtrafikens utsläpp. Fram till år 2050 är målet att halvera flygets bränsleförburkning med 50 %.

All fakta på denna sida är hämtad från Föreningen Svenskt Flygs hemsida.

För att nå sina mål har flyget valt att fokusera på ett antal huvudområden. Effektivare flygplan genom bättre teknik där fokus ligger på sänkt vikt, förbättra luftmotståndet och effektivisera motorerna. Infrastrukturen ska förbättras genom ett gemensamt flygledningssystem vilket kommer innebära att flyget tar fågelvägen till sin destination. Effektiviseringar i flygtrafiken genom att exempelvis använda sig av gröna inflygningar som innebär att flygplanet glidflyger ner till landningsbanan med motorerna på tomgång. Detta kan jämföras med att rulla ner i nedförsbackarna med bilen. På Ängelholm Helsingborg Airport erbjuder vi idag våra flygbolag att tillämpa grön inflygning.

Snabb fakta om flyget

Under de senaste 40 åren har flygtrafiken minskat sina utsläpp med 70 %.
Flyget står för 2% av världens koldioxidutsläpp.
Fortkörning och fel däcktryck står för över 1 miljon ton koldioxidutsläpp per år. Detta är mer än dubbelt så mycket som inrikesflyget under ett år.
Nya flygplan släpper ut mindre än 100 gram CO2 per passagerarkilometer som kan jämföras med biltrafik som släpper ut 140 gram CO2 per passagerarkilometer.
Flyget har en beläggningsgrad på 80 % vilket är en viktig faktor för de samlade utsläppen.
Vilket transportmedel genererar då minst utsläpp? Här följer ett praktiskt exempel. På sträckan Malmö- Stockholm blir flyg och bil likvärdiga alternativ när det kommer till andelen koldioxidutsläpp. Båda släpper ut omkring 0,170 kg koldioxid per personkilometer förutsatt att flygplanet är fullt till två tredjedelar.

All fakta på denna sida är hämtad från Föreningen Svenskt Flygs hemsida. Vill du läsa mer om flygets påverkan på miljön finns mer information att hämta på deras hemsida. http://www.svensktflyg.se/

Semester

Semester

Till världen via Arlanda eller Bromma.

Konferens på flygplatsen

Två fullt utrustade konferensrum till ert förfogande

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor