Gå till toppen

Miljö 2

Ängelholm Helsingborg Airport- en grönare flygplats. Vi arbetar dagligen med att reducera vår miljöpåverkan enligt vårt miljöledningssystem. Flygplatsens miljöpåverkan kommer både från egen verksamhet och från andra aktörer på flygplatsen. Att minska vår egen klimatpåverkan är för oss en självklarhet och vi bedriver ett aktivt arbete med bland annat energieffektiviseringsåtgärder inom områdena el, värme och koldioxid.

Vi är även delaktiga i att minska flygbolagens miljöpåverkan genom att delta i arbetet med Fly green fund. En fond som arbetar för utvecklingen av bioflygbränsle i norden och har som mål att minska flygets utsläpp med upp till 80 %.

Läs mer om:


 

Nedan finner du ett axplock av åtgärder som vi gör för miljön:

 

Biodling- Den 26/10-2019 placerades 2 bikupor på flygplatsen. Biodlingen är en del i vårt miljöarbete där vi med hjälp av bin vill bidra till ökad pollinering och dessutom få vår alldeles egna honung som vi hoppas kunna sälja på flygplatsen. Projektet görs i samarbete med en lokal biodlare som kommer ansvara för all skötsel av kuporna. Till våren kommer vi skriva mer om hur det går med vår biodling. Håll utkik!

Flygplanstrappa- Flygplatsen använder sig av en solcellsdriven flygplanstrappa. Trappan har egna solpaneler på taket och är självförsörjande på el. Skulle solens energi någon gång inte räcka till laddas den på el där en stor del kommer från vår egen solcellsanläggning på terminalens tak. Trappan används till större flygplan med jetmotorer.

Solceller- Sommaren 2015 installerades solcellspaneler på en yta av drygt 300 m² på flygplatsens tak. Målet var att solcellerna skulle genererar minst 46 MWh under första året. Första året genererade våra solceller 47,1 MWh vilket innebär att vår terminalbyggnad är självförsörjande på el. Det är vi stolta över. Inne i vår incheckningshall kan du följa live hur mycket våra solceller genererar.

Fly green fund-Sedan 2017 är flygplatsen medlemmar i Fly Green Fund och stöttar därmed fonden ekonomiskt i deras arbete med bioflygbränsle i norden. Deras mål är att minska koldioxidutsläppen för flygresor med 80 %. På Fly Green Funds sida kan du även klimatkompensera din resa genom en swishtjänst där du bidrar till att mer bioflygbränsle används samt att driva forskningen framåt för tillverkning av bioflygbränsle i norden. Läs mer om Fly Green Fund här

Laddstolpar- På vår terminalparkering kan upp till 20 st bilar ladda sin elbil. Elbilsparkeringen är placerad på terminalparkering 1 (12 platser) och 2 (8 platser). Laddstolpen på 3,7 kW fungerar med uttag av typ 2 och med laddning inställd på mode 3.

Flygplansvärmare- Vi har utvecklat en flyttbar flygplansvärmare som värmer upp flygplanen med grön fjärrvärme istället för el. Vi är stolta över att ha tagit initiativet till att utveckla produkten i samarbete med ledande entreprenörer. Genom vår flygplansvärmare har vi sänkt vår energiförbrukning med cirka 50 % jämfört med den modell som användes tidigare. En flygplansvärmare används för att hålla flygplanen varma och torra när de står stilla på marken.

Energiprojektet- Från år 2007-2011 arbetade vi med ett energiprojekt som idag utgör en självklar del i vårt dagliga arbete. Projektet har resulterat i sänkt energiförbrukning med 30-40% och mer än halverade koldioxidutsläpp. Detta tack vare ett 50-tal åtgärder så som grön fjärrvärme, behovsstyrd belysning, LED-belysning, RME-panna istället för oljeeldad panna etc.

Bränsle- Många av våra fordon körs på el exempelvis bagagetruckar, lastband och flygplanstrappor. Övriga fordon körs på Eco Par som är ett ultrarent drivmedel som är till 100 % förnyelsebart/fossilfritt. Läs mer här. Dessutom använder vi ofta cykel när vi ska transportera oss inom flygplatsens område.

Vattenprover- Årligen tas över 40 vattenprover som sänds vidare för laboratorieanalys för att säkerställa kvalitén runt flygplatsen.

Gröna inflygningar- Vårt flygledartorn erbjuder flygbolagen att använda sig av gröna inflygningar som innebär att flygplanet glidflyger ner till landningsbanan med motorerna på tomgång. Detta kan jämföras med att rulla ner i nedförsbackarna med bilen.

Natur & Miljöboken- Vi är delaktiga i Ängelholms kommuns satsning på skolbarnens miljöutbildning genom utgivningen av läromedlet Natur & Miljöboken för elever och lärare i skolår 4 till 6. Flygplatsen är stolt över att kunna bidra till kommande generationers miljökunskap.

Rebbelberga skola, Ängelholms kommun, kom på andra plats i Svenska Kunskapsförlagets årliga miljötävling. Ella Persson såg ett program om hur isen smälter på våra poler och kände att hon ville göra något åt detta. Det inspirerade henne till att rita bidraget som fångade juryns intresse och gav andra pris i tävlingen. Hennes teckning visar en helikopter som kan användas för att skapa is.

Aktuella miljöprojekt

Varje år arbetar vi på Ängelholm Helsingborg Airport efter olika miljömål för att minska vår påverkan på miljön. Under 2019 kommer vi fokusera extra på följande två områden.

  • LED belysning på parkering 1. Flygplatsen reducerar elförbrukning genom att ersätta traditionell belysning på parkering 1 med LED armaturer. Målet är att reducera parkering 1 elförbrukning med 55-85%.
  • Olje-slam avskiljare. Flygplatsen kommer installera ny olje-slam avskiljare för parkeringarna 1, 2 och 3.  Målet är att förbättra och säkerställa kvalitén på dagvattnet till recipienten Kägleå.

Grön flygplats-Vi är stolta över att vara en del av det projekt som SRF (Sveriges Regionala Flygplatser) lanserade den 11/9-2019. Projektet Grön Flygplats syftar till att höja tempot på flygplatsernas miljöarbete och minska koldioxidutsläppen ännu snabbare. Målet är att öka på processen och möjligheten att tanka fossilfritt flygbränsle samt att förbereda för elladdstolpar för framtidens elflygplan. I filmen beskrivs projektet, titta gärna!

http://flygkanalen.se/filmer/nu-lanseras-gron-flygplats/


Hållbara flygresor BRA

Med start den 1 april 2019 klimatkompenserar BRA alla flygbiljetter automatiskt. För kundens del innebär detta inga extra val eller tillägg. Klimatkompensationen är inkluderad i- och påverkar inte biljettpriserna.

Koldioxidkompensationen för alla flygresor kommer att göras via ett Gold Standard-certifierat projekt i Europa som binder växthusgaser.

Utöver detta erbjuder även BRA alla resenärer att välja till biobränsle mot ett tillägg vid bokningen. Biobränsle minskar flygets utsläpp med upp till 70%. För företag erbjuds flera klimatsmarta alternativ såsom Grönt klippkort, Grönt årskort och Grönt företagsavtal. I samtliga alternativ ingår 100% biobränsle.

BRA s mål är att leverera ett fossilfritt flyg år 2030. Tillsammans med branschorganisation Svenskt Flyg och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige har en färdplan tagits fram som överlämnats till regeringen.

2018 blev BRA stolta vinnare av Grand Travel Award Hållbarhetspris med motiveringen:
”BRA har under 2018 tagit ledartröjan i debatten för bioflygbränsle och har som första flygbolag gått med i regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, med målet att bli fossilfritt år 2030. Dessutom har BRA gjort det enkelt för både privat- och företagskunder att betala för att flyga fossilfritt, vilket ökar betalningsviljan bland kunderna att flyga klimatsmart.”

Läs mer om BRAs hållbarhetsarbete här.


Hållbara flygresor SAS

Sedan den 1 februari 2019 koldioxidkompenserar SAS alla EuroBonus medlemmars flygresor med SAS. Detta innebär att SAS koldioxidkompensarer för cirka 40% av deras resenärer.

Under 2019 kommer SAS att förenkla för passagerare genom att göra det möjligt att lägga till möjligheten att köpa biobränsle direkt i samband med flygbokningen.

Innan år 2030 är SAS mål att minska sina koldioxidutsläpp med mer än 25 %. SAS uppskattar att hälften av dessa minskningar kommer att uppnås genom en förnyad flygplansflotta och andra förbättringar och resten genom införande av biobränslen.

Läs mer om SAS hållbarhetsarbete här


Klimatsmarta tips

Här får du tips på små förändringar som du kan göra för att hjälpa till att minska avtrycken på miljön.

  • Samåk till flygplatsen eller välj delad flygtaxi.
  • Kör du elbil till flygplatsen har du 20 platser att välja mellan. Platserna finns på terminalparkering 1 och 2.
  • Läs tidningen i din mobil eller läsplatta. På flygplatsen finns fritt wifi.
  • Med SAS eller BRA behövs ingen pappersutskrift på bokningsbekräftelse. Det räcker att den finns tillgänglig digitalt i ex. mobilen.
  • Drick vatten ur kranen. Du kan enkelt ta med en tom vattenflaska genom säkerhetskontrollen och fylla på denna inne i avgångshallen.
  • Klimatkompensera din resa.


Flygets påverkan på miljön

Flygets påverkan på miljön är ett hett debatterat ämne. Men hur ser egentligen flygets miljöpåverkan ut och vad gör flygtrafiken för att minska sina utsläpp? Till att börja med står samtliga intressenter; flygplatser, flygbolag, flygtrafikledning och industri i flygbranschen enade som enda internationella bransch mot samma mål -att minska flygtrafikens utsläpp. Fram till år 2050 är målet att halvera flygets bränsleförbrukning med 50 %.


Miljökrav

Här kan du läsa flygplatsens miljökrav för verksamhetsutövare och entreprenörer.

Miljökrav


Miljöpolicy

Här kan du läsa flygplatsens miljöpolicy.

Miljöpolicy


Riksintresseprecisering

Information om riksintresseprecisering för flygplatsen.

Precisering riksintresse Ängelholms flygplats

 


Semester

Semester

Till världen via Arlanda eller Bromma.

Konferens på flygplatsen

Två fullt utrustade konferensrum till ert förfogande

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor