Gå till toppen

Nu tar kommunerna över Ängelholm Helsingborgs flygplats

01 september 2020


Pressmeddelande från Ängelholms kommun, 2020-09-01

På dagen 60 år sedan det första civila flyget lyfte från Ängelholm, övergår nu flygplatsen till kommunalt ägande. Från och med tisdagen den 1 september tar sju kommuner över Ängelholm Helsingborgs flygplats från PEAB.

Alla sju kommuners fullmäktige har nu gett klartecken till affärenVid en enkel ceremoni på tisdagsförmiddagen undertecknades köpeavtalet mellan PEAB och det nybildade kommunala ägarbolaget Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB. Från PEAB var Anders Hylén tidigare styrelseordförande och Lars Lundgren, koncernjurist, på plats för att underteckna avtalet och överlämna flygplatsen formellt till kommunerna.

­– Det är en viktig dag och startpunkt på kommunernas gemensamma ansvar för flygplatsen. Genom övertagandet säkrar flygplatsens framtid som en viktig utvecklingskraft för nordvästra Skåne, säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm och ordförande i det nya ägarbolaget. Men i praktiken innebär övertagandet av flygplatsen främst att verksamheten fortsätter som tidigare.

– Det är starkt att så många som sju kommuner är beredda att ta ansvar för vår regions flyginfrastruktur. Det är en viktig investering för vår regions möjligheter att locka till oss företag, investeringar, människor och turister, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg och vice ordförande i flygplatsens ägarbolag.

Direkt efter att avtal undertecknats hölls det allra första styrelsemötet i ägarbolaget. Styrelsen består av kommunstyrelseordföranden för de sju kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp och Ängelholm. På dagordningen stod bland annat en lägesrapport om flygplatsverksamheten och beslut kring den nya styrelsens arbetsformer.

– Nästa steg är att vi ska ha ett gemensamt strategimöte tillsammans med flygplatsens styrelse för att staka ut skapa en samsyn om uppdraget och hur vi ska driva verksamheten på bästa sätt, säger Robin Holmberg.

Ägarbolaget/Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB styrelse:

Bjuv – Mikael Henrysson (SD), suppleant Anders Månsson (S)

Båstad- Johan Olsson Swanstein (M), suppleant utses senare

Helsingborg: Peter Danielsson (M), suppleant Jan Björklund (S)

Höganäs – Peter Schölander (M), suppleant Lennart Nilsson (S)

Klippan – Hans-Bertil Sinclair (M), suppleant Åsa Edvardsson (SD)

Perstorp – Torgny Lindau (PF), suppleant Ronny Nilsson (S)

Ängelholm: Robin Holmberg (M), suppleant Lars Nyander (S)

För mer information, kontakta:

Robin Holmberg (M)
Kommunstyrelsens ordförande och ordförande för Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB
robin.holmberg@engelholm.se
0431468071

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor