Gå till toppen

Coronapandemin slår ut vår flygplats tills vidare (det går dock att flyga hela sommaren)

28 maj 2020


Effekterna av Coronapandemin har gjort att ägarna (PEAB) till Ängelholms Flygplats AB idag meddelat (länk till pressmeddelande) att flygplatsdriften läggs ner, tills vidare.
Efterfrågan på flygresor har helt försvunnit och flygplatsbolaget har förlorat en miljon per vecka de senaste 10 veckorna. Då flygplatsen inom överskådlig framtid inte kommer att ha några ekonomiska förutsättningar för överlevnad, läggs driften alltså ner tills vidare.
ÄFAB har drivit flygplatsen i snart 10 år på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, men det är inte rimligt att en privat ägare ensam kan ta ansvar för den viktiga samhällsfunktion som flygplatsen är.
PEAB har långt framskridna diskussioner med ett antal av de nordvästskånska kommunerna om förutsättningarna för att bedriva flygplatsverksamheten framöver. En eventuell återstart av driften kräver att en lösning kommer till stånd med kommunerna i nordvästra Skåne.
I första hand så måste dock efterfrågan på flygresor återuppstå, och detta till en nivå som gör det försvarbart att driva flygplatsen.
Merparten av vår personal sägs upp, men vi behåller de positioner som krävs av myndigheterna för att behålla vårt flygplatscertifikat. Detta är en förutsättning för att kunna växla upp verksamheten längre fram, om förutsättningarna är de rätta. Vi behåller även fordon och annan nödvändig utrustning.
Vi kommer (under vår uppsägningstid) att hålla flygplatsen öppen under hela sommaren. SAS meddelade igår att de avser börja flyga i begränsad omfattning fr o m 15 juni, vilket naturligtvis är positivt för hela regionen.
Vår förhoppning är att behovet av flygresor till/från Ängelholm snabbt kommer att öka igen, och att det då finns förutsättningar för att återstarta vår verksamhet.

/Christian

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor