Gå till toppen

Ängelholms flygplats vädjar till kommunerna

24 mars 2020


Pressmeddelande från Ängelholms flygplats (ÄFAB) 20-03-24

Effekterna av Covid-19 har fått enorm påverkan på vårt samhälle och inte minst på flygresandet, både internationellt och nationellt. På den regionala flygplatsen, privatägda Ängelholm Helsingborg Airport, har trafiken än så länge minskat med 80-90%.

-Även om vi är lyckligt lottade på så sätt att våra båda flygbolag, SAS och BRA, fortfarande upprätthåller en begränsad trafik så räcker inte dessa intäkter för att fortsätta flygplatsverksamheten, säger VD Christian Ziese.

ÄFAB varslade hela arbetsplatsen om uppsägning i fredags (20/3) och permitterar alla anställda fr o m onsdag 25/3.

Skall flygplatsen kunna fortsätta sin verksamhet krävs det att andra intressenter än Peab omgående hjälper till i det akuta läget som nu uppstått, men även för att säkerställa flygplatsens verksamhet långsiktigt.

Vid ÄFAB styrelsemöte i torsdags den 19 mars framfördes en tydlig uppmaning från Peab till de nordvästskånska kommunerna om att skyndsamt inkomma med förslag kring framtida och långsiktigt ansvarstagande gällande Ängelholm Helsingborg Airport.

-Frågan om ett breddat ansvarstagande för flygplatsen har varit aktuell ett bra tag beroende på den långvariga minskningen av passagerare, men nu har den aktualiserats på ett mycket tydligt sätt, säger Christian Ziese.

Vi har gjort de åtgärder, i form av varsel och permitteringar, som är helt nödvändiga i det läge som nu uppstått. Vi hoppas nu på ett snabbt och positivt svar på den fråga vi ställt under en längre tid – tycker våra kommuner att flygplatsen är en viktig del av regionens infrastruktur och är man beredd att ta ansvar för att den ska finnas kvar långsiktigt?

 

 

För mer information

Christian Ziese, VD ÄFAB

0708-687060

christian.ziese@aghairport.se

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor