Gå till toppen

Christian summerar året som gått

30 januari 2020


Att summera 2019 ur en svensk flygplats synvinkel är ingen rolig historia. Framförallt inte om man som vi, Ängelholm Helsingborg Airport, i huvudsak ombesörjer inrikesflygningar. Antalet flygpassagerare inrikes i Sverige minskade i snitt ca 10%, medan vi klarade oss med en minskning på 5%. Det innebar en total passagerarsiffra för oss på 386 971, vilket är den lägsta sedan Ängelholms Flygplats AB tog över flygplatsen i april 2011.

Innebär detta då något, eller är det bara gnäll från en företagsledare som vill tjäna mer pengar?
De minskade intäkterna som den passagerarminskning vi haft sedan september 2017, i kombination med ökade kostnader drivna av våra tillsynsmyndigheter (för bl a säkerhet, EU regler), gör nu att flygplatsens framtid är allvarligt hotad. Vi driver vår flygplats i helt privat regi som vilket annat kommersiellt bolag som helst och nu får vi inte ihop ekonomin längre.

Det måste nu till ett bredare ansvarstagande för vår flygplats så att vi inte riskerar bli utan den, vilket skulle vara direkt förödande för regionen. Såväl gällande näringsliv/företag som invånare, vilka alla genererar stora skatteintäkter till våra kommuner.

Vi behöver även bli bättre och tydligare på att ta debatten om flygets klimatpåverkan i förhållande till andra segment, vilket gäller både andra transportslag som andra klimatpåverkande delar i vårt samhälle. Flygbranschen är på väg i full fart att hitta sätt och möjligheter så att vi ska kunna flyga utan skam, och vi på Ängelholm Helsingborg Airport jobbar stenhårt med våra lokala miljöfrågor. Vi både hoppas och tror att vi inom snar framtid driver en helt klimatneutral verksamhet på flygplatsen. Läs gärna mer om detta HD:s artikel nedan.

Ni ska alla känna er trygga med att när ni väljer att flyga från vår flygplats så har ni gjort ett bra val både utifrån ert eget perspektiv som nära och tidseffektivt, men också utifrån ett klimatperspektiv!
/Christian, VD Ängelholms flygplats AB

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor