Regeringsbesök på flygplatsen

12 juni 2019
Etiketter:


Under måndagen den 10 juni 2019 fick Ängelholm Helsingborg Airport besök av två riksdagsmän (S),  Per-Arne Håkansson (representant för regionen) samt Denis Begic (flygsakkunnig i trafikutskottet) för att diskutera Sveriges flyginfrastruktur. Christian Ziese, VD Ängelholms Flygplats AB  informerade om den aktuella situationen för regionala flygplatser i allmänhet och för Ängelholm Helsingborg Airport i synnerhet. Mycket av diskussionen kretsade runt den statliga utredning (flygplatsöversynen) som ska klarlägga statens ansvar för de icke-statliga, regionala flygplatserna och därmed hur Sverige ska kunna säkerställa sin flyginfrastruktur långsiktigt.

På bilden från vänster: Per-Arne Håkansson (S), Mats Paulsson (PEAB), Christer Paulsson (Ängelholms Flygplats AB, styrelse), Lars Nyander (Ängelholms kommun), Christian Ziese (Ängelholms Flygplats AB, VD), Denis Begic (S).