Gå till toppen

Regeringsbesök på flygplatsen

12 juni 2019
Etiketter:


Under måndagen den 10 juni 2019 fick Ängelholm Helsingborg Airport besök av två riksdagsmän (S),  Per-Arne Håkansson (representant för regionen) samt Denis Begic (flygsakkunnig i trafikutskottet) för att diskutera Sveriges flyginfrastruktur. Christian Ziese, VD Ängelholms Flygplats AB  informerade om den aktuella situationen för regionala flygplatser i allmänhet och för Ängelholm Helsingborg Airport i synnerhet. Mycket av diskussionen kretsade runt den statliga utredning (flygplatsöversynen) som ska klarlägga statens ansvar för de icke-statliga, regionala flygplatserna och därmed hur Sverige ska kunna säkerställa sin flyginfrastruktur långsiktigt.

På bilden från vänster: Per-Arne Håkansson (S), Mats Paulsson (PEAB), Christer Paulsson (Ängelholms Flygplats AB, styrelse), Lars Nyander (Ängelholms kommun), Christian Ziese (Ängelholms Flygplats AB, VD), Denis Begic (S).

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor