Uppföljning av 2018 års miljömål

05 mars 2019
Etiketter:


Varje år arbetar vi på Ängelholm Helsingborg Airport med att minska vår påverkan på miljön. Här berättar vi hur vi arbetat med våra miljömål under 2018:

Miljömål 1. Flygplatsen övergår till användning av EcoPar Bio.
EcoPar Bio är ett till 100 % förnyelsebart drivmedel. EcoPar Bio är tillverkat av slakteriavfall och/eller oljeväxter, produkten reducerar utsläpp med upp till 90% jämfört med vanlig diesel. Vi fortsätter att ersätta Preem med Eco Par Bio i våra bränsletankar.
Mål: Reduktion av CO2 med 85-90% jämfört med traditionell diesel.

Resultat:  Under slutet av 2018 blev det brist på Eco Par Bio vilket gjorde att det blandades in palmolja i produkten. Då vi inte vill använda oss av produkter med palmolja valde vi istället att gå över till Eco Par A som minskar nettoutsläppen av koldioxid med 30-50%. När palmoljan är borttagen från Eco Par Bio kommer vi återgå till denna produkt.    

Miljömål 2. Led belysning.
Flygplatsen reducerar elförbrukning genom att ersätta traditionell belysning på parkering 2 och 3 med LED armaturer.
Mål: Reduktion av elförbrukning för parkering 2 och 3 med 55-85 %.

Resultat: Samtliga armaturer på parkering 2 och 3 är utbytta till Led armaturer.  

Miljömål 3. Fly Green Fund.
Vi stödjer Fly Green Fund som medlem och följer deras arbete där målet är att minska koldioxidutsläppen för flygtrafiken med 80%. Läs mer på http://www.flygreenfund.se/