Gå till toppen

Medlemmar i Fly Green Fund

30 juni 2017


Vi kan idag meddela att Ängelholm Helsingborg Airport tillsammans med övriga regionala flygplatser i SRF (Sveriges Regionala Flygplatser) valt att gå in i Fly Green Fund. Fonden arbetar för en ökad tillgänglighet av bioflygbränsle i norden. Deras mål är att minska koldioxidutsläppen för flygresor med 80 %.

Redan idag sker stora förändringar för ett mer hållbart och klimatneutralt flyg. Så kallade ”gröna inflygningar” sker som standard för flygplan på de allra flesta ruter i Sverige idag. Flygplanstillverkarna har under en lång rad år utvecklat flygplan som blir allt mer miljövänliga och förbrukar allt minde bränsle. Flyget har minskat sina utsläpp med 70 procent de senaste 40 åren. Men det räcker inte. Övergången till biobränslen är nödvändig.

Utveckling inom fossilfritt bränsle går väldigt fort. Efter Karlstad Airport har Oslo flygplats startat upp med viss inbladning av flygbiobränsle i sin ordinarie tankanläggning. På Swedavias flygplatser görs också insatser.

Bioflygbränslen produceras av råvaror som inte konkurrerar med matproduktion eller är skadliga för miljön. Antalet tillverkare är i dagsläget få i världen och ingen tillverkning sker i Sverige. Tillgången på flygbiobränsle är också relativt begränsad. Idag är priset mellan 4-7 gånger så dyrt i förhållande till fossilt framställt bränsle.

Den internationella flygorganisationen IATA, har som mål att stoppa ökningen av koldioxidutsläppen från år 2020 och minska dessa utsläpp från 2005 års nivå med 50 procent till år 2050.

I Sverige har flygets olika aktörer som kan påverka utsläppen på olika sätt, omfamnat dessa mål med egna aktivitetsplaner.

För Sveriges regionala flygplatser innebär det ett gemensamt beslut som togs på SRF årsstämma i april 2017. Där träffades en överenskommelse om att flygplatserna ska bidra till att nå målsättningen med ett fossilfritt flygresande till år 2030. För det startar nu ett samarbete mellan flertalet medlemsflygplatser. Den övergripande målsättningen är att kunna:

• Erbjuda 5 % fossilfri tankning av flygbränsle redan 2018
• Erbjuda 50 % fossilfri tankning av flygbränsle 2025
• Erbjuda 100 % fossilfri tankning av flygbränsle 2030
• Medverka i regionala miljömål som strävar mot 100 % fossilfri region

Med de regionala flygplatserna gemensamma miljösatsning har i princip hela flygnäringen i Sverige omfamnat ambitionen att helt gå över till fossilfria biobränslen och skapa ett klimatneutralt flyg.

De regionala flygplatsernas satsning på ett fossilfritt flyg underlättar också för de regionala och lokala initiativ som redan är igång för att skapa en inhemsk biobränsletillverkning i Sverige. Svenska regionala flygplatsers ambition är att Sveriges första biobränsleanläggningar för flyg ska etableras i anslutning till några av våra regionala flygplatser.

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor