Gå till toppen

Våra flygresenärer åker inte räkmacka!

28 mars 2017
Etiketter:


Den 16 mars publicerade Helsingborgs Dagblad/Sydsvenskan en huvudledare med titeln ”Flygets passagerare kan inte åka på en räkmacka”, där ledarskribenten ondgjorde sig över att flygresenärerna inte betalar för sig och att det nu protesteras mot den flygskatt som landets regering föreslår. Tyvärr ville HD/Sydsvenskan inte publicera ett bemötande då det var ”ont om plats”, trots att skribenten tydligt efterlyser en nyanserad debatt i frågan. Fullständig artikel klicka här.

Därför publicerar vi vårt bemötande här istället.

 

Våra flygresenärer åker inte räkmacka!

Ledaren i Helsingborgs Dagblad den 16 mars välkomnar förslaget om en svensk flygskatt och menar att flygets passagerare åkt räkmacka länge nog.

Ledarskribenten efterlyser fler nyanser och större eftertanke i diskussionen, och det hoppas vi kunna bidra med här.

Ett av de bärande argumenten i ledaren är att flyget måste bära sina egna miljökostnader. Det kan då vara på sin plats att titta lite på hur våra transportslag finansieras i Sverige. Både tåg- och vägtrafik finansieras i stor utsträckning via skattsedeln. Flyget däremot är i stort sätt ett självfinansierat transportslag. Det finns exempelvis inget statligt verk motsvarande Vägverket eller Banverket som ansvarar för infrastrukturen vid våra regionala flygplatser. Det får branschen betala själva, via flygresenären. Det är också flygbolagen själva som under 40 års tid investerat i mer miljövänliga flygplan som reducerat utsläppen med 70 procent.

Ytterligare en avgift som betalas via flygresenärens plånbok, och som inte finns på andra transportslag, är kostnaden för säkerhetskontrollerna på våra flygplatser.

I nordvästra Skåne drivs dessutom vår flygplats, Ängelholm Helsingborg Airport, i helt privat regi och betalas av våra flygresenärer. Vilken tågstation gör det?

Vi driver en del av regionens infrastruktur för både företag och invånare, utan en skattekrona i kostnad. Så det där med att flygresenären åker räkmacka, speciellt här i vår region, ställer vi oss tveksamma till.

Flygskatten når inte sitt syfte och likt en förkrossande majoritet på 126 av 156 remissinstanser, däribland en rad myndigheter, konstaterar vi att flygskatten är direkt skadlig för Sverige.

Utredaren själv befarar att flygskatten inte ger någon klimateffekt. Tvärtom varnar utredaren att skatten till och med riskerar öka utsläppen, då ökade flygkostnader gör att fler tar bilen. Statens intäkter för skatten går inte heller till någon omställning till mer miljövänligt flyg. Tvärtom motverkar det branschens egna ambitioner att kunna investera i nya fossilfria bränslen, och moderna miljövänligare flygplan.

Är HD medveten om att effekten av en genomförd flygskatt kan medföra minskat antal avgångar från Ängelholm Helsingborg Airport? Att erbjuda tillgänglighet till Stockholm över hela dagen är av största vikt för vår region, annars kan passagerarunderlaget snabbt minska och i förlängningen riskera flygplatsens framtid.

WSP har räknat på hur flygskatten skulle slå mot olika delar av landet. För Ängelholm- och Helsingborgsregionen skulle skatten kosta resenärerna ca 41 miljoner kr. Det skulle leda till ökade kostnader och färre avgångar. För regionen beräknas det innebära 53 miljoner i förlorad tillväxt och upp till 100 jobb skulle försvinna.

Detta är dock inget mot om flygplatsens verksamhet skulle läggas ner, då vi pratar om 6200 arbetstillfällen och en minskad lönesumma för regionen på ca 2 miljarder kronor (WSP ”Flygplatsens betydelse för Familjen Helsingborg”, 2015-08-13).

Ledarskribenten avslutar med att betona att ”klimatet är en ödesfråga, som måste tacklas av politiker med båda fötterna på jorden”. Vi skulle gärna vilja få hjälp att förstå hur sänkt arbetsgivaravgift minskar flygets klimatpåverkan?

Det hade varit annorlunda om de 1,7 miljarder som staten beräknar få in på flygskatten, hade gått direkt till åtgärder för att minska flygbranschens miljöpåverkan. I första hand att starta produktion av biobränsle i vårt närområde. Då hade det faktiskt hjälpt vår miljö, istället för att beskatta mötet mellan människor eller att få en chans att uppleva andra delar av vår värld.

 

Peter Larsson                                                           Christian Ziese

VD Sveriges Regionala Flygplatser (SRF)          VD Ängelholms Flygplats AB

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor