Gå till toppen

Nya krav för säkerhetskontroll av passagerare

26 augusti 2015


Från 1 September 2015 införs kompletterande säkerhetsåtgärder på Ängelholm Helsingborg Airport för kontroll av passagerare.

Säkerhetsåtgärderna bygger på gemensamma EU-förordningskrav och omfattar alla flygplatser inom EU. Transportstyrelsen är den ansvariga myndigheten i Sverige.

Successivt fram till den 1 februari 2017 utökas säkerhetskontrollens arbete med att upptäcka eventuella spår av explosiva ämnen med hjälp av så kallad ETD-utrustning (Explosive Trace Detection).

Passagerare och kabinbagage kommer slumpvis att väljas ut för kontroll.

Kontrollen görs genom att strykprov tas från kläder, skor eller handbagage som sedan analyseras. Kontrollen lämnar inga spår eller skadar något, men den tar några minuter extra i säkerhetskontrollen.

Om kontrollen inte ger något utslag kan passageraren gå vidare direkt. Skulle utrustningen ge utslag kommer en ytterligare kontroll att behöva göras.

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor