Gå till toppen

Sol gör flygplats grönare

20 juli 2015


Det är bara från luften som flygplatsens senaste nyhet syns. Drygt 300 kvadratmeter nymonterade solcellspaneler ska göra Ängelholm Helsingborgs flygplats grönare.

Text: Lasse Mauritzson, NST 20 juli 2015

Förra årets om- och tillbyggnad av flygplatsterminalen gav en modern och uppgraderad flygplats med utökad kapacitet. För cirka 13 miljoner kronor fick man större avgångs- och ankomstterminal, dubbel kapacitet i säkerhetskontrollen och en ny entré.

Årets nyhet är mer grön el på flygplatsen. På taket till terminalen har det nyligen monterats 190 solcellspaneler, 313 kvadratmeter. När de tas i drift senare i juli ska de strömförsörja stora delar av terminalen.

Annons:

– Det är viktigt med miljön, vi vill ligga i framkant. Dessutom anses flyget vara en miljöbov men det är inte rättvist, säger flygplatsens vd, Christian Ziese.

Miljöarbetet har pågått en längre tid på flygplatsen.

– Vi har haft energiprojekt igång sedan 2007. Från 2010 har det varit inarbetet i vår verksamhet. Totalt handlar det om ett 50-tal olika åtgärder, små och stora, berättar Ulf Svensson, teknisk chef på flygplatsen.

– Vi har en 40 procentig reducering av el och värme och har halverat våra koldioxidutsläpp, fortsätter Ulf Svensson.

Nästa steg i flygplatsens miljöjobb blir att gå över till biobränsle. Första steget sker i höst när man ansluter sig till Fly Green Fund. Flygbolag och flygplatser går in i fonden för att samfinansiera extrakostnaderna som finns för att producera biobränsle.

– Det kostar fyra gånger så mycket att tillverka biobränsle. Målet med fonden är att minska flygets klimatpåverkan genom att bland annat göra biobränsle billigare och utveckla nordisk tillverkning av bioflygbränsle. Det är bättre än flygskatt, säger Christian Ziese.

Första halvan av året kan nu läggas till handlingen och statistik visar att passagerartillströmningen är fortsatt god.

– Vi har ökat inrikestrafiken, som är vår största och viktigaste, med en procent medan Swedavia minskar med en procent, säger Christian Ziese.

Däremot tappar man på utrikestrafiken på grund av färre charteravgångar.

Tunneln genom Hallandsåsen öppnar i december och med tågtrafik ända till Halmstad och en ny station i Barkåkra kan betyda en del för utvecklingen.

– Vi ser södra Halland som vårt upptagningsområde och nu blir det enklare att ta sig till oss. Halmstad har dessutom tappat sin trafik till Arlanda, säger Ziese.

Flygplatsledningen för nu en dialog med både Skånetrafiken och kommunerna för att förbättra kollektivtrafiken till och från flygplatsen. Bland annat då från Barkåkrastationen.

I slutet av sommaren kommer man att arrangera Flygplatsens dag, lördagen den 22 augusti.

– Vi visar upp verksamheten för intresserade och det blir flyguppvisning med Jas, säger Christian Ziese.

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor