Gå till toppen

Pågatågen ska gå i tunneltrafik till Halland

10 juni 2015


När tunneln genom Hallandsåsen står klar i december öppnar Skånetrafiken ny pågatågstrafik till Båstad, Laholm och Halmstad. Därmed når pågatågen fyra sydsvenska län.

Text: Erik Magnusson

Den 15 december förlängs pågatågslinjen Helsingborg-Ängelholm så att tågen går hela vägen till Halmstad. Sju turer om dagen ska knyta ihop städerna. Det blir uppehåll även i Båstad och Laholm.

– Tunneln ger oss möjlighet till nya och bättre trafiklösningar, säger Linus Eriksson, vd för Skånetrafiken.

Kostnaden för satsningen delas mellan Region Skåne och Region Halland. De båda länstrafikbolagens mål är att öka antalet resenärer på sträckan med 115 000 årliga resor.

– Tågturen från Helsingborg till Halmstad kommer att ta 54 minuter. Det konkurrerar väl med bilen för dem som arbets- eller studiependlar, säger Linus Eriksson.

Skånetrafiken vänder sig nu till Trafikverket med en ansökan om tåglägen, reserverad plats på spåren. Trafikverket ska även ta ställning till en ansökan från SJ om fler tåglägen på sträckan Malmö-Göteborg. I september fastställs den nya tågplan som gäller från den 15 december.

Skånetrafiken tänker köra ett pågatåg per halvtimme genom Hallandsåstunneln. Dessutom kommer Skånetrafiken att öppna upp för en pågatågstur per timme till Förslöv och Barkåkra, med matartrafik till Helsingborgs-Ängelholms flygplats.

Samtidigt vill SJ öka sina turer längs Västkustbanan från dagens åtta dagliga turer och köra direkttåg Malmö-Göteborg-Stockholm. Västkustbanan trafikeras även av 16 dagliga Öresundståg.

– Vår tanke är att öka pågatågens konkurrenskraft. Vi tror att det finns en bra potential för ökad trafik mellan Helsingborg och Halmstad, säger Linus Eriksson.

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor