Gå till toppen

Ny tågstation i Barkåkra!

31 oktober 2014


I dagens HD kan vi läsa om beslutet kring den nya tågstationen i Barkåka vilket är mycket positivt för Ängelholm Helsingborg Airport!
Vår VD Christian Ziese säger följande:

-Det är mycket positivt att kommunen står enade bakom beslutet om tågstationen. Nu behöver arbetet intensifieras med att skapa möjlighet för tåg till och från området norr om Hallandsåsen, att stanna vid ”vår” station. Detta är inte fallet i nuvarande förslag. Antingen måste Pågatågstrafiken gå hela vägen upp till Halmstad, eller så måste Öresundstågen göra ett extra stopp hos oss!
Dessutom måste det nuvarande namnet (Barkåkra station) ändras till att innehålla flygplatsens namn, så att våra nya kollektivresenärer hittar oss!
http://hd.se/angelholm/2014/10/31/nya-tagstationen-igang-om-ett-ar/

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor