Gå till toppen

Miljöcertifierad enligt ISO 14001

14 mars 2013


Ytterligare en viktig komponent i Ängelholm Helsingborg Airports kvalitetsarbete är att flygplatsen nyligen miljöcertifierats enligt ISO 14001, en internationell standard för miljöledningssystem. ISO 14001 ställer höga och preciserade krav på det certifierade företagets miljöarbete.

– Att vi nu också är miljöcertifierade är ytterligare en milstolpe i flygplatsens kvalitetsarbete. Våra kunder förväntar sig att vi prioriterar miljö- och klimatfrågorna och miljöcertifieringen är en bekräftelse på det miljöarbete som genomsyrar hela vår verksamhet, avslutar Rose-Marie Östberg.





VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor