Gå till toppen

Överlämning till Region Skåne Nordväst

25 mars 2011

Idag lämnar Swedavia AB över Ängelholm Helsingborg Airport till den nye ägaren Region Skåne Nordväst.Överlämnandet är en del i den process Swedavia genomgår med syfte att uppfylla uppdraget om att tillhandahålla ett basutbud om tio flygplatser i hela landet.

Ängelholm Helsingborg Airport har sedan invigningen 1960 spelat en viktig roll för utvecklingen av både näringsliv och besöksnäring i regionen. Sedan Swedavia för omkring tio år sedan tog över ansvar för flygplatsen från Försvarsmakten, har ett stort engagemang och kunskap resulterat i en attraktiv kommersiell flygplats väl rustad inför framtiden. Bland framgångarna märks utnämningen till bästa mindre flygplats i Europa 2008, av branschorganisationen ACI.

– Ängelholm Helsingborg Airport utgör en central del i regionens framtida konkurrenskraft. Vi är stolta över den omvandling vi genomfört och är övertygande om att ett fortsatt starkt engagemang för effektiva transporter till och från regionen skapar stora möjligheter inför framtiden, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Bakgrunden till överlämnandet av Ängelholm Helsingborg Airport är att Swedavia har i uppdrag av staten att förvalta och utveckla ett basutbud om tio flygplatser i landet. I och med överlämnandet äger Swedavia nu tolv flygplatser i hela landet. Ängelholm Helsingborg Airports starka förankring inom regionalt näringsliv samt potential att attrahera besöksnäring har varit drivkrafter till Swedavias framgångsrika arbete med att anpassa verksamheten vid flygplatsen.

– Den flygplats vi nu lämnar över har på kort tid etablerat sig som en viktig länk mellan norra Skåne och resten av Sverige, såväl för affärs- som privatresenärer. Vår förhoppning är att den positionen stärks ytterligare med hjälp av de nya ägarna, säger Olle Sundin, flygplatschef Swedavia.

Samtliga omkring 40 Swedavia-medarbetare vid flygplatsen kommer under fredagen att avtackas för sina insatser. Överlämningen sker i samband med en ceremoni vid flygplatsen där delar av det regionala näringslivet, liksom politiska företrädare, deltar tillsammans med Swedavia.

VÅRA DESTINATIONER

VÅRA DESTINATIONER

Flera resmål direkt från Ängelholm Helsingborg Airport

REKLAMYTOR

REKLAMYTOR

Flygplatsen erbjuder ett brett utbud av reklamytor