Pass / ID / Visum

Vid resor inom EU, Liechtenstein, Island, Norge och Schweiz behöver du inte visa upp ditt pass i passkontrollen. Men du bör ändå ta med passet – eller ett nationellt id-kort – eftersom du måste kunna styrka din nationalitet när du befinner dig utomlands. Vid resor utanför EU, Liechtenstein, Island, Norge och Schweiz ska pass alltid medföras. Du beställer pass och nationellt id-kort hos Polisen. Ska du resa till Turkiet finner du information här.

Visum

För att resa in i vissa länder, bland annat USA, behövs visum. För information om vad som gäller för det land du ska åka till, vänd dig till ditt flygbolag.

ID-kontroll

Inom Sverige finns inget krav på id-kontroll av flygpassagerare vid incheckning och ombordstigning.  För att passera säkerhetskontrollen krävs ett giltigt boardingkort. Personkontroll När du reser till länder som ingår i Schengensamarbetet finns, normalt sett, inga personkontroller, men du måste ändå kunna uppvisa pass eller nationellt id-kort. Vid resor till länder som inte ingår i Schengensamarbetet finns personkontroller och du måste alltid kunna uppvisa pass eller nationellt id-kort. Tänk på att vissa EU-länder kan ha strängare regler än dessa. Nationellt id-kort ersätter pass inom Schengen Ett nationellt id-kort infördes den 1 oktober 2005. Id-kortet innehåller uppgift om svenskt medborgarskap. Det innebär att det nationella id-kortet kan användas vid resor inom EU och Liechtenstein, Island, Norge och Schweiz, för att styrka identitet och medborgarskap. För den som inte har det nya id-kortet gäller som förut att man måste ha passet med sig vid resor inom EU och Liechtenstein, Island, Norge och Schweiz. Du kan ansöka om ett nationellt id-kort på polisens passexpeditioner.

Visum

För att resa in i vissa länder, bland annat USA, behövs visum. För information om vad som gäller för det land du ska åka till, vänd dig till ditt flygbolag.

Ta flyget till fjällen med BRA, bokning öppen

Ta flyget till fjällen med BRA, bokning öppen

Direktflyg 22 december till 23 mars

Vårt miljöarbete

Vårt miljöarbete

Vi arbetar dagligen för att minska flygplatsens utsläpp

Våra destinationer

Våra destinationer